Terug

Heidi Leenaarts

Economie en leiderschap zijn de thema’s waar ik me het liefst mee bezig houd. Vanuit mijn achtergrond als oprichtster van het landelijke netwerk Bron voor Leiders, heb ik me begin 2014 verbonden met United by Passion.

Bron voor Leiders is inmiddels samengegaan met United by Passion. Ik ben actief als trekker van United Economy, als auteur en spreker over nieuwe economie en als organisator van events en bijeenkomsten. Mijn derde boek heeft als titel ‘En wat als we onze economie opnieuw uit zouden vinden?’

Echter, het veranderen van de economie is natuurlijk geen doel op zich. We hebben een economie nodig die mensen faciliteert en stimuleert het beste uit zichzelf en hun leven te halen. Daar gaat het om! Dat vraagt niet alleen om een anders werkende economie, maar om vernieuwing op élk van de pijlers die we bij United by Passion onderscheiden - in onderlinge samenhang.

'Ik ben op zoek...'
Wat mij drijft is het verlangen betekenisvol te zijn en daar de voldoening van te ervaren. Ik ben dus op zoek. Maar hoe kom je erachter waar jouw unieke bijdrage ligt? Een passage in het boek De Alchemist van Paolo Coelho, waarin Santiago een gesprek voert met zijn hart, gaat daarover. Santiago vraagt zijn hart hoe hij kan weten waar zijn schat ligt. Het hart antwoordt hem: ‘Waar je huilt, daar ben ik. En waar ik ben, daar ligt je schat.’

Dat gesprek bevat een belangrijke boodschap voor mij. Sinds ik tien jaar geleden als ondernemer begon, ben ik actief in het bij elkaar brengen van mensen en het faciliteren van uitwisselingen over persoonlijk leiderschap. Met vallen en opstaan is het gelukt daar wat moois van te  maken. Ik heb veel geleerd. Maar ik huilde pas toen ik me verdiept had in de werking van ons geldsysteem, waardoor het op een bepaald moment echt tot me doordrong wat dát met ons doet.


Deel uitmaken van een groter geheel
Kernteamlid zijn biedt me de kans om me, vanuit een overkoepelende visie en een groter geheel, in te zetten voor de belangrijke thema’s economie en leiderschap. Dit te doen samen met vele andere enthousiaste en betrokken mensen – allemaal United by Passion - maakt me gelukkig. Misschien leidt het zelfs tot een schat…

naar boven