Terug

United Economy

Samen leiderschap tonen in het transformeren van onze economie

Veel mensen merken dat er ingrijpende veranderingen gaande zijn. Er is veel aan de hand in onze samenleving. In dat veranderingsproces zijn veel pijlers te onderscheiden, zoals leiderschap, onderwijs en milieu. Van alle factoren die meespelen is er één waar ik persoonlijk* vooral m'n energie op richt. Dat is de manier hoe ons geldsysteem in elkaar steekt en daardoor grote invloed uitoefent op onze economie en samenleving. En hoe het anders kan... 

(* Deze tekst is opgesteld door Heidi Leenaarts, kernteamlid United by Passion en trekker van het project 'United Economy'.)

Hieronder in het kort een uitleg. Details vind je op www.unitedeconomy.nl. 

 

Hoe werkt geld en hoe zou het kunnen werken?

De werking van ons geldsysteem - de manier hoe geld gecreëerd en in omloop gebracht wordt - speelt in de samenleving een dominante rol. Hoewel het een factor van betekenis is, wordt hij nog vaak over het hoofd gezien. We zijn ons er in de regel nauwelijks van bewust hoe de dynamiek van de geldmarkten in hoge mate bepaalt wat er in de wereld, op kleine en grote schaal, gebeurt.

Als we dit wel gaan zien, zien we ook hoe het anders kan. Dan zien we dat wij - de mensen en de bedrijven - samen de reële economie vormen waar het in het leven uiteindelijk om gaat. En dat wíj dus aan zet zijn. Dat het aan ons is om te bepalen welke basis we onder onze samenwerking willen leggen.

Mijn nieuwste boek heeft daarom als centrale vraagstelling 'En wat als we onze economie opnieuw uit zouden vinden?'. Het boek komt tot stand door met ondernemers, bestuurders, deskundigen en anderen hierover in gesprek te gaan. Zo laat het boek zien hoe dit onderwerp leeft in het bedrijfsleven. Inmiddels is de 'meedenkversie' van het boekje verschenen en gratis te downloaden.

 

Waar economie in essentie over gaat

Want economie gaat in essentie niet over geld. Het gaat over individuen en organisaties die door hun inzet waarde toevoegen voor (anderen in) de gemeenschap en vervolgens deze waarden met elkaar uitruilen.

Samenwerken gebeurt door het maken van heldere afspraken. Dat kan middels afspraken in geld, maar het kan ook op andere manieren. Het project United Economy is ervoor bedoeld dat we als bedrijfsleven het leiderschap over de economie naar ons toe trekken en daarin ervaringen opdoen.

 

Wat houdt United Economy in?

Met United Economy creëren we samen een aanvullende economie die losstaat van de dynamiek van de financiële markten. Een economie die het voor bedrijven mogelijk maakt projecten te realiseren middels alternatieve vormen van wederkerigheid, d.w.z. zonder dat er euro's voor nodig zijn. En ook een economie waarin intrinsiek gemotiveerde mensen, bedrijven, organisaties en initiatieven met elkaar samenwerken en zaken doen middels een duurzaam ruilmiddel. 

Waarom dit écht anders is dat zaken doen met euro's, is te lezen in mijn gratis te downloaden boekje (op deze website bij 'Producties'). Op de facebookpagina https://www.facebook.com/pages/UBP-Nieuwe-Economie-project/841691399175724 kun je de ontwikkelingen volgen over de verdere totstandkoming van het project en boek. 

De United Economy gaat dus om een op te zetten wederkerigheidsnetwerk. Dat netwerk biedt bedrijven de mogelijkheid om toegang te krijgen voor een interessant en veelzijdig aanbod van producten en diensten en daarvoor te betalen met een toezegging in natura. Ook kunnen bedrijven op die manier projecten en activiteiten realiseren of (lokale) goede doelen ondersteunen zonder dat er euro's voor nodig zijn.

Het wederkerigheidsnetwerk legt zo de verbinding tussen enerzijds grotere (mkb-)bedrijven en anderzijds zelfstandigen, kleinere ondernemingen en maatschappelijke initiatieven. Het zorgt ervoor dat de deelnemers, naast de euro, ook een ander ruilmiddel (genaamd ‘Uniteds’) ter beschikking krijgen. Zo creëren we een extra schil bovenop de bestaande economie in euro’s.

Die extra schil is waardevol want we zien dat er in de samenleving veel onbenut potentieel is. Dat houdt in dat er wel aanbod is en er is ook (latente) vraag, maar door schaarste aan circulerende euro’s komen vraag en aanbod niet bij elkaar. Anders gezegd: er is wel vraag maar geen koopkrachtige vraag. Een wederkerigheidsnetwerk zorgt ervoor dat onbenut potentieel alsnog tot realisatie komt. Het leidt dus tot meer bedrijvigheid en meer waardecreatie. Zowel de afzonderlijke participanten als de economie en samenleving hebben daar baat bij.

Bovendien ontstaan er nieuwe kansen voor duurzaamheid. Want met United Economy creëren we een mini-economie waar de verbonden bedrijven zelf over gaan. Als die mini-economie er eenmaal is, kunnen we deze zien als een eigen experimenteerruimte. Dan kunnen we samen aan de slag gaan om deze verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de werkelijke (ecologische en sociale) kosten in de onderlinge rekeneenheid tot uitdrukking te brengen en een level-playing-field voor duurzaamheid te creëren. 

 

Welke bedrijven zijn al betrokken?

De lijst van (inmiddels ruim 100) bedrijven die tot nu toe hebben aangegeven interesse te hebben, is per mail op te vragen. We organiseren Ronde Tafels en meedenksessies om samen het project verder vorm te geven en te realiseren.

  

Meer informatie

Zie www.unitedeconomy.nl.

Het boek ‘En wat als we onze economie opnieuw uit zouden vinden?’ (meedenkversie) is gratis digitaal te downloaden op deze website of (tegen vergoeding) als fysiek exemplaar te bestellen.

Contactgegevens: Heidi Leenaarts, h.leenaarts@unitedbypassion.com, 06-270 275 19.

 

naar boven