Terug

Dries van Agt

Ik heb de stellige overtuiging dat alle mensen ter wereld gelijkwaardig zijn. Mensenrechten zijn universeel: zij moeten worden geëerbiedigd, altijd en overal, ook dus in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Alleen een rechtvaardige oplossing van dit conflict, gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede brengen waar velen, zowel in Israël als in Palestina en ook elders, naar hunkeren.

United By Passion streeft naar een zorgzame en duurzame samenleving, waar mensen zich met elkaar verbinden door te leven met passie, vanuit hart
en ziel. Deze doelstelling sluit prachtig aan bij mijn visie over gelijkwaardigheid en vrede. Graag wil ik dan ook deze stichting van harte ondersteunen als ambassadeur.

naar boven