Terug

Jeroen Smit

“In de hoop en verwachting dat leiders in de 21-ste eeuw zich werkelijk gaan ontfermen over de omgeving waarin ze opereren. Dat ze echt gaan luisteren naar de mensen waar ze leiding aan geven. In de wetenschap dat alleen intrinsiek gemotiveerde mensen, gepassioneerde mensen, hun talenten tot wasdom kunnen laten komen. De talenten die hard nodig zijn om de vraagstukken waar de wereld (en onze kinderen) de komende decennia mee wordt geconfronteerd aan te kunnen pakken.”

naar boven