Terug

Pim van Lommel

In deze tijd van wereldwijde crises, zowel op het gebied van milieu, voedsel, gezondheidszorg, en financiën, met toenemende ongelijkheid in inkomens, zijn wij steeds meer aangewezen op een intensieve bewustwording en samenwerking op elk denkbaar niveau. Deze crises lijken het gevolg te zijn van een crisis in ons bewustzijn. Alleen met een verandering van bewustzijn op wereldwijde schaal, en te beginnen bij onszelf,  zullen wij de huidige crises kunnen helpen oplossen, met het doel te streven naar een betere,  veiliger en gezondere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit alles is te bereiken door dienstbaar te zijn, door te leven vanuit het hart, vanuit  passie, vanuit ons diepste intuïtieve inzicht dat wij altijd met elkaar verbonden zijn, en ook verbonden zullen blijven.

naar boven