Terug

Ray C. Anderson (oprichter Interface)

'I stood indicted as a plunderer, a destroyer of the earth, a thief of my grandchildren's future. And I thougt, My God, someday what I do here will be illegal. Someday they'll send people like me to jail.'

Over Mount Sustainability:
'Toen ik op een dag ons plan voor duurzaamheid uiteenzette, tekende ik een simpele schets van Mount Sustainability; de top vertegenwoordigt een voetafdruk van nul en het figuurtje (wij) beklimt de berg. Dit is uitgegroeid tot een simpele, maar duidelijke en door iedereen te begrijpen illustratie van onze visie en missie.'

Bron: boek Duurzaam en succesvol ondernemen

naar boven