Terug

Manifest 170 academici: 5 voorstellen na Corona

Dit beknopte manifest, ondertekend door 170 in Nederland werkende academici die zich bezig
houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken, presenteert, op basis van bestaand
onderzoek en kennis, een vijftal voorstellen voor Nederland na Corona.

naar boven