Terug

Coöperatie United Economy opgericht

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Na een gedegen voorbereiding, samen met de koplopers en het zeer betrokken notariskantoor Olenz, zijn op 12 juni j.l. de coöperatie én de stichting United Economy opgericht. 

De coöperatie is de rechtspersoon waar alle United Economy-leden lid van zijn en waar de besluiten worden genomen. Hier gebeurt ook het onderlinge handelen met Uniteds. De coöperatie is dus het belangrijkste orgaan. 

Daarnaast is er de stichting United Economy die als onafhankelijk orgaan het gedachtengoed en de gelden van United Economy bewaakt. 

We zijn trots onze bestuursleden te presenteren: 

Bestuur Coöperatie: 
- Ronald Brakenhoff (voorzitter)
- Frank Jongejan (penningmeester)
- Heidi Leenaarts (secretaris, tevens directeur van United Economy)

Bestuur Stichting: 
- Matthijs Bierman (voorzitter)
- Henk Smit (penningmeester)
- Heidi Leenaarts (secretaris)

naar boven