Terug

Event Erasmus Universiteit

'Voor iedereen die meer wil begrijpen van de werking van ons financiële systeem én hoe zich dat verhoudt tot (de toekomst van) onze samenleving, is er op 20 september een mooi event op de Erasmus Universiteit. Paul Buitink organiseert de conferentie vanuit zijn inzicht dat de schuldencrisis en veel andere problemen het gevolg zijn van een gebrek aan echte keuzevrijheid in geld. Een diverse groep sprekers geeft vanuit uiteenlopende achtergronden en perspectieven hun visie op 'geld voor de toekomst', waaronder Lex Hoogduin, Willem Middelkoop en Pieter Lakeman. En vanuit United by Passion levert kernteamlid Heidi Leenaarts een bijdrage.

Een uitgelezen kans voor iedereen die in één dag veel informatie, achtergronden en toekomstperspectieven wil horen over dit onderwerp en gelijkgestemden wil ontmoeten. Meer informatie en toegangskaarten bestellen via www.geldvoordetoekomst.nl.'

naar boven