Terug

Gesprek Anton Jurgen Fonds

Vandaag hebben Vincent Paes en Martijn Raaijmakers een gesprek ter nadere kennismaking gehad met het Anton Jurgen Fonds. Het was een waardevolle eerste ontmoeting, waar mogelijk op termijn een samenwerking uit voort kan komen.

naar boven