Terug

Ook Achmea enthousiast

Vandaag heeft Martijn Raaijmakers een goed eerste gesprek gehad met Wilma de Bruijn, oud-directrice van Achmea Academy en nu General Manager van Eurapco. Tijdens dit gesprek is over en weer de intentie uitgesproken om samen krachten te bundelen. In lijn daarvan zal dit gesprek dat ook op relatief korte termijn een vervolg krijgen, voor een nadere uitwerking van de mogelijkheden.

naar boven