Terug

Start inschrijving pilot Nieuwe Economie

Op 1 januari 2015 starten wij onze unieke pilot Nieuwe Economie met ruim 500 bedrijven. Vanaf vandaag kunnen bedrijven die daarin graag willen participeren zich inschrijven. De pilot legt de verbinding tussen enerzijds grotere (mkb-)bedrijven en anderzijds zelfstandigen en kleinere ondernemingen. Het gaat om het opzettten van een wederkerigheidsnetwerk waarbinnen deze bedrijven, naast de euro, ook een ander ruilmiddel (genaamd Uniteds) ter beschikking krijgen. Zo creëren we een extra ‘schil’ bovenop de bestaande economie in euro’s. Klik hier voor meer informatie.

naar boven