Terug

Zeilen voor een Nieuw en Duurzaam NL

Vanaf deze maand gaan wij de zeilboot van de voorzitter van ons bestuur (Edward Lammers) met verschillende activiteiten structureel inzetten voor de verdere groei van United by Passion. Eén van de onderwerpen waarvoor wij dat doen, is het creëren van een heldere Mastervisie op een Nieuw en Duurzaam Nederland. Daarom brengen wij vanaf nu deskundigen en formele- en informele leiders - voor ieder van de door ons benoemde maatschappelijke deelgebieden - op deze boot bij elkaar. Met als doel om samen een aanzet te maken in de creatie van een heldere Mastervisie, waarbij wij over het (tussen)resultaat uiteraard volop zullen uitwisselen met ons inspiratienetwerk.

naar boven